Ważne informacje

przy zapisaniu dziecka

Zapraszamy Państwa do dokładnego poznania naszego przedszkola – to ułatwi Państwu wspieranie dziecka w procesie adaptacji.

Aby zapisać dziecko do przedszkola lub żłobka:

 1. zapoznaj się z ideą przedszkola oraz organizacją pracy;
 2. przeczytaj
  nasze wskazówki na pierwsze dni 
  to, co dla nas ważne
  – orientacyjny plan dnia,
  statut przedszkola
 3. skontaktuj się z dyrektorką wybranej placówki;
 4. wypełnij formularz zapisu;
 5. umów się na spotkanie lub przyjdź na spotkanie informacyjne;
 6. podpisz umowę;
 7. wpłać opłatę administracyjną – nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy.

Więcej informacji na stronach poszczególnych placówek

Ważne dokumenty

Po podpisaniu umowy prześlemy Państwu pakiet informacyjny.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę kolejności zgłoszeń. Zapisy do przedszkola mają formę elektronicznej rekrutacji. Zgłoszenia przyjmuje osoba prowadząca przedszkole.

2. Zapisy przyjmuje się do dnia 28 lutego każdego roku szkolnego, na podstawie formularza zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej przedszkola. Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest uiszczenie opłaty administracyjnej oraz podpisanie umowy pomiędzy Rodzicami a Właścicielką w ciągu 7 dni od daty wpisania na listę przyjętych. Niedopełnienie tej procedury skutkuje skreśleniem z listy przyjętych. Opłata administracyjna jest bezzwrotna, nawet w przypadku rezygnacji.

3. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.

4. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego.

5. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości miejsc, jakimi dysponuje placówka, mogą one zostać wpisane na listę rezerwową i być przyjęte do przedszkola w miarę zwalniających się miejsc.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka z niepełnosprawnością podejmuje dyrektor po wnikliwym zbadaniu sprawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.

7. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością zobowiązani są dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opinię lekarza.

 

Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola ma pierwszeństwo zapisu. Warunkiem jest wypełnienie formularza zapisu do 30 września roku poprzedzającego przyjście dziecka do placówki.

Więcej informacji na stronach poszczególnych placówek

Oddziały i gabinet

Przedszkole Gwarna

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów / os. Piaski
tel. 517 442 712
dyrektor.gwarna@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole Domagały

ul. Domagały 59
Bieżanów / os. Złocień
tel. 797 286 346
dyrektor.domagaly@przedszkole-krasnal.pl

Żłobek, przedszkole
Wilga Park

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj / os. Podwawelskie
tel. 570 614 123
dyrektor.kobierzynska@przedszkole-krasnal.pl

Gabinet logopedyczny

Kinga Lasek
Logopeda
tel. 666 152 348

Biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
ksiegowosc@przedszkole-krasnal.pl

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
marta.kulaga@przedszkole-krasnal.pl

 

Organ nadzorczy

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kontakt