Program adaptacyjny

dla dzieci, które zaczynają chodzić do Krasnala

Przygotuj mnie na zmiany

Czasami my, dorośli, robimy wiele zamieszania wokół zmiany w życiu dziecka. Na każdym kroku dodajemy >>ochy<< i >>achy<<, opowiadamy wszystkim wokół o tym, że nasz syn, nasza córeczka idzie do żłobka, przedszkola, szkoły, że wchodzi w nowy etap życia. Równocześnie popełniamy duży błąd, zapewniając nasze dziecko, że tam NA PEWNO będzie świetnie. Że pozna wielu „fajnych” kolegów. Że panie będą zawsze miłe i życzliwe. Że nasz mały człowiek na pewno będzie zachwycony… Może bardziej niż nasze dziecko, to my sami potrzebujemy tych słów – by stłumić w nas lęk o to, czy sobie poradzi…
Jest wielka różnica pomiędzy mądrym wspieraniem a nieprawdziwą reklamą…

„Nie przydeptuj małych skrzydeł” Katarzyna Wnęk-Joniec

Dziecko idzie do żłobka lub przedszkola

Okres adaptacyjny to czas dla dziecka i rodzica stopniowego przejścia do nowej sytuacji związanej ze zmianą otoczenia. Dzieci poznają miejsce, swoja salę, rówieśników oraz swojego nauczyciela. Rodzice mają szansę poznać formy i metody pracy stosowane w placówce. W czasie adaptacji dziecko przechodzi przez trzy etapy: najpierw uczestniczy w zabawach wraz z rodzicem, potem rodzic staje się obserwatorem, a w końcu dziecko uczestniczy w zabawie samodzielnie.

W tym czasie zapewniamy:

  • zabawy swobodne w grupie rówieśników,
  • gry i zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne prowadzone przez nauczyciela (m.in. metodą W. Sherborne),
  • zabawy relaksujące i pogłębiające więź z opiekunem,
  • nauka zasad współżycia z dziećmi i dorosłymi (poprzez zabawę i przy okazji),
  • ćwiczenia rozwijające zmysły: wzrok, słuch, dotyk, równowagę.

 

ADAPTACJA 

Jeżeli dziecko dołącza do grupy w ciągu roku proponujemy, aby na początku przychodziło z rodzicem na 2 godziny, a potem, aby rodzic stopniowo się wycofywał. Dziecko, które poczuje się bezpiecznie w nowym otoczeniu, jest gotowe zostać w przedszkolu pod opieką nauczyciela.

To dla nas ważne (plik pdf do pobrania)

Nasze wskazówki na pierwsze dni (plik pdf do pobrania)

 

 

 § 13 Statutu Niepublicznego Przedszkola Krasnal

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę kolejności zgłoszeń. Zapisy do przedszkola mają formę elektronicznej rekrutacji. Zgłoszenia przyjmuje osoba prowadząca przedszkole.

2. Zapisy przyjmuje się do dnia 28 lutego każdego roku szkolnego, na podstawie formularza zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej przedszkola. Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest uiszczenie opłaty administracyjnej oraz podpisanie umowy pomiędzy Rodzicami a Właścicielką w ciągu 7 dni od daty wpisania na listę przyjętych. Niedopełnienie tej procedury skutkuje skreśleniem z listy przyjętych. Opłata administracyjna jest bezzwrotna, nawet w przypadku rezygnacji.

3. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.

4. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego.

5. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości miejsc, jakimi dysponuje placówka, mogą one zostać wpisane na listę rezerwową i być przyjęte do przedszkola w miarę zwalniających się miejsc.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka z niepełnosprawnością podejmuje dyrektor po wnikliwym zbadaniu sprawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.

7. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością zobowiązani są dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opinię lekarza.

 

Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola ma pierwszeństwo zapisu. Warunkiem jest wypełnienie formularza zapisu do 30 września roku poprzedzającego przyjście dziecka do placówki.

Więcej informacji na stronach poszczególnych placówek

Oddziały i gabinet

Przedszkole Gwarna

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów / os. Piaski
tel. 517 442 712
dyrektor.gwarna@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole Domagały

ul. Domagały 59
Bieżanów / os. Złocień
tel. 797 286 346
dyrektor.domagaly@przedszkole-krasnal.pl

Żłobek, przedszkole
Wilga Park

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj / os. Podwawelskie
tel. 570 614 123
dyrektor.kobierzynska@przedszkole-krasnal.pl

Gabinet logopedyczny

Kinga Lasek
Logopeda
tel. 666 152 348

Biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
ksiegowosc@przedszkole-krasnal.pl

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
marta.kulaga@przedszkole-krasnal.pl

 

Organ nadzorczy

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kontakt