Więcej niż przedszkole

Aby słowo "szacunek" wyrażać przez pełne szacunku zachowanie

Porozumienie bez przemocy w relacjach z dzieckiem

Nasze placówki: Ruczaj, Kurdwanów, Bieżanów

Jak pracujemy?

Uczymy szanując potrzeby dzieci. Pracujemy w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Dowiedz się więcej z artykułu dr Agnieszki Misiuk.
Zobacz co się u nas działo.
Przeczytaj opinie Rodziców.

Jak się zapisać?

Zapisanie się do placówki to proces – od poznania nas, poprzez dopełnienie formalności, aż do adaptacji dziecka. Przeczytaj informacje o kolejnych krokach zapisu. Poznaj założenia programu adaptacyjny. Skontaktuj się i wypełnij formularz zgłoszeniowy do wybranej placówki – na ulicy Gwarnej, Kobierzyńskiej lub Domagały.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy różnorodnym zespołem osób, które uczą się, rozwijają swoje kompetencje i wzbogacają pracę placówki dzięki swojej indywidualności. Poznaj osoby osoby czuwające nad spójnością Krasnala, dyrektorki i kadrę placówek na Gwarnej, ZłocieniuKobierzyńskiej.

Prośba związana z pandemią COVID

Kontaktujemy się ze sobą codziennie. Jeśli nie jesteś zaszczepiona/zaszczepiony lub nie przechodziłaś /przechodziłeś covida w ciągu ostatnich 6 miesięcy, prosimy Cię o regularne wykonywanie testów i szczególną dbałość o dezynfekcję. Jesteśmy współodpowiedzialni za nasze zdrowie.

​Przedszkole, żłobek
Krasnal Wilga Park
tel. 570 614 123

Osiedla Ruczaj i Podwawelskie
ul. Kobierzyńska 24 w Krakowie
dyrektor.kobierzynska@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole i Żłobek są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku 3-6 lat. Dysponujemy dwoma salami 12 osobowymi oraz jedną 18 osobową.

Żłobek obejmuje opieką dzieci od 7 msc. do 3 roku życia. Jest to grupa 15 osobowa z 3 osobami do opieki.

​Przedszkole
Krasnal Gwarna
tel. 517 442 712

Osiedla Kurdwanów i Piaski
ul. Gwarna 2a w Krakowie
dyrektor.gwarna@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30.

Obejmuje opieką dzieci w wieku 3-6 lat w czterech grupach. Grupy są różnoliczne. Maksymalna liczba dzieci w grupie to 18. Każda grupa znajduje się pod opieką nauczyciela prowadzącego oraz pomocy nauczyciela lub nauczycieli wspomagających.

​Przedszkole, żłobek
Krasnal Domagały
tel. 797 286 346

Osiedle Bieżanów i Złocień
ul. Domagały 59 w Krakowie
dyrektor.domagaly@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole isą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku 3-6 lat w dwóch grupach – młodszej – Domowików, i starszej – Szuwarków. Każda z grup liczy do 15 dzieci. Dzieci przebywają we wspólnej przestrzeni, mają natomiast odrębnych wychowawców i proces dydaktyczny.

Więcej niż przedszkole - oferta dodatkowa

Krasnal Wilga Park

.W przestrzeni przedszkola funkcjonuje gabinet pracy indywidualnej, w którym zajęcia również dla dzieci spoza placówki prowadzą zewnętrzni specjaliści m.in. psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Krasnal Gwarna

W placówce Krasnal Gwarna odbywa się wiele zajęć dodatkowych na które zapraszamy także dzieci spoza naszego przedszkola. 

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów, psychologów, pedagogów specjalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z z-cą dyrektora Agnieszka Wujcicką
tel. 697982854 
dyrektor.gwarna@przedszkole-krasnal.pl
 

Krasnal Domagały

Z placówką wspólpracuje logopeda, fizjoterapeuta, psycholog. Organizujemy zajęcia dla dzieci spoza placówki

Wychowanie do wolności rozumianej jako prawo do decydowania o sobie,
wzięcia odpowiedzialności za własne wybory i ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.

Nasza misja

Dążymy do stworzenia nowoczesnego przedszkola.

 • Przyjazna i wysoko wykwalifikowana kadra wykorzystująca w pracy najnowsze osiągnięcia psychologii, pedagogiki i innych nauk.
 • Tworzenie doskonałej bazy i wyposażenia.
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, po to by umiało dobrze funkcjonować we współczesnym świecie.
 • Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości.
 • Uczestnictwo w programach współpracy międzynarodowej.
 • Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Szacunek dla tradycji.
Nasze wartości

 

 • Więzi społeczności przedszkolnej.
 • Radość czerpana z pokonywania trudności.
 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych.
 • Respektowanie granic.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Wzajemny szacunek.
 • Otwartość na nowe pomysły i inspiracje.
Dialog zamiast konfliktów

 

Chcemy budować relacje oparte na dialogu i świat, gdzie podstawą jest kontakt z drugim człowiekiem.
Wierząc w to, gdy tylko możemy, chcemy rozmawiać „z” drugą osobą, a nie „o” drugiej osobie. Gdy słyszymy, że ktoś rozmawia o innej osobie bez jej obecności, to przypominamy o tej misji – by doprowadzić do bezpośredniego kontaktu tych osób i umożliwić im wzajemne porozumienie w celu wyjaśniania wątpliwości.
Uczymy innych tego sposobu bycia, wierząc, że dialog buduje, a pogłoski nie dają szansy na wzajemne usłyszenie się i zrozumienie
Aby w praktyce realizować tę misję w sytuacjach konfliktowych chcemy inicjować rozmowy wprost, mediacje i kręgi naprawcze.
Budowanie więzi

 

 • Afirmacja różnorodności
 • Bezwarunkowa akceptacja dziecka
 • Docenienie – wspólne świętowanie
 • Dostępność
 • Empatia
 • Powierzanie odpowiedzialności i samokontroli
 • Umowy i więzi tworzą poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń optymalnego rozwoju.
Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości

 

 • Wspieranie rozwoju tożsamości – kim jestem, co przeżywam, co lubię, co potrafię
 • Uwaga na dziecku – nazywanie jego przeżyć, uczuć i potrzeb, szukanie strategii ich zaspokajania
 • Towarzyszenie w przeżywaniu trudnych emocji
 • Dawanie przestrzeni na wybór – działań, aktywności, sposobów spędzania czasu
 • Wspieranie dziecka w mówieniu o tym czego chce, w sposób klarowny z zachowaniem szacunku dla innych
 • Wskazywanie jaki wpływ na innych mają jego działania
 • Mediacje

Zachęcamy do przeczytania pracy opisującej założenia teoretyczne i działania praktyczne Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości

Nasze fundamenty

NVC – porozumienie bez przemocy

W codziennej pracy z dziećmi kierujemy się założeniami Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga (Nonviolent Communication).

Edukacja międzykulturowa

Dialog i wpływ na siebie różnorodnych kultur stają się naszą codziennością. Chcemy pokazywać bogactwo i wartość każdej z nich, traktując różnorodność jako inspirację oraz punkt odniesienia dla naszej własnej kultury.

W drodze do turkusu

Nie stać nas na lekceważenie mądrości tkwiącej w grupie; na niebranie pod uwagę różnorodności perspektyw i postaw; na niedoprowadzanie do poszerzanie pola widzenia; na niewykorzystywanie tego ogromnego potencjału, który jest we wszystkich ludziach.

Co się u nas działo?

Wycieczka do ZOO

Wycieczka do ZOO

Wakacyjne spotkanie ze zwierzętami. Lew był bardzo smutny i tęsknił za sawanną, słonie się przytulały, a żyrafy obskubywały liście na drzewach. Małpy się pokłóciły, a wielbłądy obserwowały nas z równie wielkim zainteresowaniem, jak my je. Dzięki istnieniu zoo możemy...

Krasnal w Grecji

Krasnal w Grecji

Lepiliśmy wazy, poznawaliśmy mity greckie, braliśmy udział w olimpiadzie. Poznawaliśmy też greckich filozofów i okazało się, że sami również potrafimy filozofować. Fraglesy nawet zdobyli Olimp, gdzie mieli okazję napić się ambrozji.

Dzień Rodziny

Dzień Rodziny

W tym roku bawiliśmy na terenie Parku Linowego Grabówki. Oprócz wspinania się po linach można było bawić się z klaunem, przejść po torze przeszkód czy potańczyć. W lesie czekał na zdobywców skarb. Dzięki pani Magdzie i jej pięknym malunkom pojawił się na pikniku...

Zajęcia tematyczne

Kazdy tydzień ma inny temat przewodni.Tworząc scenariusze zajęć opieramy się na zainteresowaniach dziecka, jego potencjale poznawczym i emocjonalnym.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia wspierające dziecko we wszechstronnym rozwoju poznawczym, twórczym, fizycznym, społeczno-emocjonalnym. Pozwalają mu odkryć jego taleny i pasje.

Zajęcia sportowe

Rozwój fizyczny dzieci jest podstwą ich zdrowego i wszechstronnego rozwoju. Organizujemy zajęcia na basenie, na hali oraz narciarskie.

Muzyka, plastyka, taniec

Zajęcia kształtujące kreatywność, zdolności artystyczne i wrażliwość stanowią ważny element pracy z dziećmi. Eksperymentujemy z różnymi rodzajami muzyki, tańca, ruchu, faktur, tworzyw, materiałów uznając możliwośc tworzenia za istotę bycia człowiekiem.

Języki obce

Dzieci uczą się języków obcych nie tylko poprzez zabawy, gry, piosenki i filmy. Przede wszystkim język jest nośnikiem unikalnej kultury i dzięki niej staje sie żywy. 

Dzieci o specjalnych potrzebach

To, że się różnimy i jesteśmy inni jest bogactwem. Dzięki integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształtujemy postawę otwartości, akceptacji i zrozumienia, że każdy z nas jest darem i że możemy sie wzajemnie wspierać.

Imprezy okolicznościowe

Nie masz pomysłu? Zadzwoń do nas! Zorganizujemy bajeczną i niezapomnianą zabawę dla Twojego dziecka.

Zielone przedszkola

Podczas wspólnego pobytu w górach lub nad morzem, możemy budować inny rodzaju kontaktu i uczyć się dzięki bezpośredniemu doświadczeniu piękna świata.

Wycieczki i warsztaty

Organizowane są w nawiązaniu do tematów zajęć i ich zdaniem jest poszerzenie perspektywy poznawczej i emocjonalnej.

Kim jesteśmy?

Marta Kułaga

Marta Kułaga

właścicielka, mentorka

Agnieszka Wujcicka

Agnieszka Wujcicka

dyrektorka prowadząca nadzór pedagogiczny

Urszula Kruk Sełga

Urszula Kruk Sełga

zajmuje się administracją i finansami

Dokumenty

Do wglądu dokumenty, zezwolenia, certyfikaty konieczne do działalności placówek.

Wolontariat

Zapraszamy do współpracy wolontariuszki i wolontariuszy.

Opinie

Opinie tych, którzy poznali nas bliżej.

Oddziały i gabinet

Przedszkole Gwarna

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów / os. Piaski
tel. 517 442 712
dyrektor.gwarna@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole Domagały

ul. Domagały 59
Bieżanów / os. Złocień
tel. 797 286 346
dyrektor.domagaly@przedszkole-krasnal.pl

Żłobek, przedszkole
Wilga Park

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj / os. Podwawelskie
tel. 570 614 123
dyrektor.kobierzynska@przedszkole-krasnal.pl

Gabinet logopedyczny

Kinga Lasek
Logopeda
tel. 666 152 348

Biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
ksiegowosc@przedszkole-krasnal.pl

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
marta.kulaga@przedszkole-krasnal.pl

 

Organ nadzorczy

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kontakt