Edukacja międzykulturowa

Poznawanie róznorodności świata

Oś aksjologiczną międzykulturowości stanowi filozoficzna koncepcja człowieka jako jednostki wolnej i odpowiedzialnej, wpisanej we wspólnotę podobnych mu istot. Człowiek ten nie stanowi produktu swej kultury, lecz jest jej twórcą i uczestnikiem.

Paweł Grzybowski

 • Mamy intencje
  • chcemy rozwijać postawę zrozumienia wobec kulturowej różnorodności w jakiej przejawia się bycie człowiekiem,
  • uznajemy, że przedstawiciele różnych kultur wchodzą ze sobą w otwarte interakcje, we wzajemnym poszanowaniu i intencji zrozumienia tożsamości, odmienności i odrębności,
  • przyjmujemy perspektywę postrzegania różnorodności kulturowej jako bogactwa, w którym przejawiają się materialne i niematerialne wartości,
  • uczymy się czym jest tożsamość kulturowa,
  • chcemy świadomie rozpoznawać nasze reakcje i wyzwania towarzyszące nam przy spotkaniu z innym/obcym, świadomie rozróżniając pomiędzy tymi dwiema kategoriami,
  • rozpoznajemy i nazywamy emocje towarzyszące nam przy spotkaniu z innym/obcym, 
  • konfrontujemy stereotypy z wiedzą na temat innych/obcych,
  • decydujemy, jak chcemy współistnieć/współżyć w kulturowym zróżnicowaniu świata z otwartością na drugiego człowieka i z uważnością na wyzwania jakie niesie ze sobą spotkanie z innością,
  • uznajemy, że edukacja międzykulturowa pozwala lepiej zrozumieć złożoność świata oraz zdobywać umiejętność lepszego radzenia sobie z wyzwaniami współczesności,
  • uznajemy, że częścią dialogu międzykulturowego, sa napięcia, niezrozumienie, wyzwania i w związku z tym podejmujemy aktywne wysiłki na rzecz dialogu, akceptując jego ograniczenia.
 • Podejmujemy działania
  • program Podróże przez kontynenty,
  • książki, literatura i baśnie zakorzenione w innych kulturach,
  • aktywne zapraszanie rodzin innej narodowości  i kultury. 
 • Rekomendujemy lektury
  • Grzybowski, Paweł Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości
  • Todorov, Tzvetan Podbój Ameryki. Problem Innego
  • Tischner, Józef Filozofia dramatu

Oddziały i gabinet

Przedszkole Gwarna

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów / os. Piaski
tel. 517 442 712
dyrektor.gwarna@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole Domagały

ul. Domagały 59
Bieżanów / os. Złocień
tel. 797 286 346
dyrektor.domagaly@przedszkole-krasnal.pl

Żłobek, przedszkole
Wilga Park

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj / os. Podwawelskie
tel. 570 614 123
dyrektor.kobierzynska@przedszkole-krasnal.pl

Gabinet logopedyczny

Kinga Lasek
Logopeda
tel. 666 152 348

Biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
ksiegowosc@przedszkole-krasnal.pl

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
marta.kulaga@przedszkole-krasnal.pl

 

Organ nadzorczy

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kontakt