Droga do turkusu

Współpraca

Nie stać nas na lekceważenie mądrości tkwiącej w grupie; na niebranie pod uwagę różnorodności perspektyw i postaw; na niedoprowadzanie do poszerzanie pola widzenia; na niewykorzystywanie tego ogromnego potencjału, który jest we wszystkich ludziach.

Margaret Wheatley

Intecja

Tworzenie miejsca pracy, które sprzyja rozwijaniu potencjału każdej osoby. Organizacja, dzięki której realizacja tego potencjału przyczynia się do realizacji misji i zadań przedszkola.

  • dbaj o innych – dbaj o siebie – dbaj o to miejsce
  • słuchaj innych – słuchaj siebie – zdecyduj, jakie działania chcesz podjąć w zgodzie z misją

Podstawy teoretyczne

Pracownicy przedszkola, dzieci i rodzice tworzą współzależną społeczność,  w której uznajemy nasz wzajemny wpływ i podejmujemy zobowiązania wobec siebie nawzajem.

Osią społeczności jest idea bezprzemocowości w działaniu i komunikacji, szacunek dla unikalności i autonomii każdego, wypracowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby i możliwości wszystkich.

Dialog, w którym potrzeby wszystkich są usłyszane, jest narzędziem ustalania umów, wypracowywania decyzji, rozwiązywania konfliktów, przekazywania feedbacku.

Uznajemy autonomię i decyzyjność każdego pracownika w obrębie jego roli i autoryzacji przypisanej do danej roli. Każdy podejmuje zobowiązania w wolności i w ramach swoich kompetencji i bierze za nie odpowiedzialność.

Używamy tradycyjnych określeń dla ról (np dyrektor, nauczyciel), nie po to, by budować hierarchię, lecz po to by jasno przekazać kompetencje i autoryzacje poszczególnych osób oraz poruszać się w ramach obowiązującego prawa

Wszystkie nasze działania podlegają ewaluacji w relacji do tego w jaki sposób i na ile realizują nasze podstawowe wartości (“Mission is the boss”)

Jesteśmy w procesie nieustannego rozwoju jako ludzie, którzy tworzą relacje, zespoły i organizację. Dzieje się to  poprzez adaptację do zmieniających się warunków, eksplorację tego co jest możliwe i co działa oraz antycypację, tego co może się wydarzyć.

Uznajemy siłę relacji i wzajemnego zaufania za podstawę naszej współpracy

Podejmowane działania

Decyzje dotyczące całego przedszkola są podejmowane po usłyszeniu różnych perspektyw na spotkaniach dyrektorek, które odbywaja się jeden raz w miesiącu

Każda dyrektorka podejmuje autonomiczne decyzje dotyczące jej placówki. Ma możliwość uzyskania wsparcia dzięki konsultacjom z pracownikami i rodzicami.

Każda jednostka, nauczyciele w danej grupie sami organizują swoje działania w oparciu o wartości i umowy

Decyzje dotyczące budżetu muszą być zaakceptowane przez osobę odpowiedzialna za budżet

System wynagrodzeń został stworzony poprzez pracowników i jest na bieżąco poddany ewaluacji

Stwarzamy możliwości i szanse uczestniczenia w szkoleniach pracownikom (2 dniowe szkolenie 1x w roku, cykliczne szkolenia rady pedagogicznej, fundusz na szkolenia zewnętrzne, zniżka 30% do 50% na szkolenia Leance) oraz rodzicom (cykliczne szkolenia dla rodziców w każdej placówce, bezpłatny udział w szkoleniu wprowadzenie do NVC, zniżka 15% na szkolenia Leance)

Zapraszamy rodziców do wyrażania feedbacku na bieżąco oraz w ankietach ewaluacyjnych raz do roku

Zapraszamy rodziców do wpływu na program przedszkola poprzez uczestnictwo w procesie planowania pracy na kolejny rok szkolny (ankieta w czerwcu)

Chcemy być transparentni – mówić o swoich intencjach i na bieżąco przekazywać wszelkie istotne informacje

Opinie współpracowników o Drodze do turkusu

Tutaj opinia o Drodze do turkusu

Jan Kowalski

nauczyciel

Tutaj opinia o Drodze do turkusu

Jan Kowalski

nauczyciel

Tutaj opinia o Drodze do turkusu

Jan Kowalski

nauczyciel

Dowiedz się więcej – rekomendowane lektury:

  • Blikle, Andrzej – Doktryna jakości
  • Kashtan, Miki – Niezwykle świadome życie, Postanowienia, Reweaving our human fabric, blog The fearless heart
  • Laloux, Frederic – Pracować inaczej
  • Larsson, Liv – Human connection at work

Oddziały i gabinet

Przedszkole Gwarna

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów / os. Piaski
tel. 517 442 712
dyrektor.gwarna@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole Domagały

ul. Domagały 59
Bieżanów / os. Złocień
tel. 797 286 346
dyrektor.domagaly@przedszkole-krasnal.pl

Żłobek, przedszkole
Wilga Park

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj / os. Podwawelskie
tel. 570 614 123
dyrektor.kobierzynska@przedszkole-krasnal.pl

Gabinet logopedyczny

Kinga Lasek
Logopeda
tel. 666 152 348

Biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
ksiegowosc@przedszkole-krasnal.pl

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
marta.kulaga@przedszkole-krasnal.pl

 

Organ nadzorczy

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kontakt