Droga

do turkusu

Nie stać nas na lekceważenie mądrości tkwiącej w grupie; na niebranie pod uwagę różnorodności perspektyw i postaw; na niedoprowadzanie do poszerzanie pola widzenia; na niewykorzystywanie tego ogromnego potencjału, który jest we wszystkich ludziach.

Intecja

Tworzenie miejsca pracy, które sprzyja rozwijaniu potencjału każdej osoby. Organizacja, dzięki której realizacja tego potencjału przyczynia się do realizacji misji i zadań przedszkola.

  • dbaj o innych – dbaj o siebie – dbaj o to miejsce
  • słuchaj innych – słuchaj siebie – zdecyduj jakie działania chcesz podjąć w zgodzie z misją

Podstawy teoretyczne

Pracownicy przedszkola, dzieci i rodzice tworzą współzależną społeczność  w której uznajemy nasz wzajemny wpływ i podejmujemy zobowiązania wobec siebie nawzajem. 

Osią społeczności jest idea bezprzemocowości w działaniu i komunikacji, szacunek dla unikalności i autonomii każdego, wypracowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby i możliwości wszystkich.

Dialog, w którym potrzeby wszystkich są usłyszane, jest narzędziem ustalania umów, wypracowywania decyzji, rozwiązywania konfliktów, przekazywania feedbacku.

Uznajemy autonomię i decyzyjność każdego pracownika w obrębie jego roli i autoryzacji przypisanej do danej roli. Każdy podejmuje zobowiązania w wolności i w ramach swoich kompetencji i bierze za nie odpowiedzialność.

Używamy tradycyjnych określeń dla ról (np dyrektor, nauczyciel), nie po to, by budować hierarchię, lecz po to by jasno przekazać kompetencje i autoryzacje poszczególnych osób oraz poruszać się w ramach obowiązującego prawa

Wszystkie nasze działania podlegają ewaluacji w relacji do tego w jaki sposób i na ile realizują nasze podstawowe wartości (“Mission is the boss”)

Jesteśmy w procesie nieustannego rozwoju jako ludzie, którzy tworzą relacje, zespoły i organizację. Dzieje się to  poprzez adaptację do zmieniających się warunków, eksplorację tego co jest możliwe i co działa oraz antycypację, tego co może się wydarzyć.

Uznajemy siłę relacji i wzajemnego zaufania za podstawę naszej współpracy

Podejmowane działania

Decyzje dotyczące całego przedszkola są podejmowane po usłyszeniu różnych perspektyw na spotkaniach dyrektorek 1x w miesiącu

Każda dyrektorka podejmuje autonomiczne decyzje dotyczące jej placówki. Ma mosliwośc uzyskania wsparcie w 

Każda jednostka, nauczyciele w danej grupie sami organizują swoje działania w oparciu o wartości i umowy

Decyzje dotyczące budżetu muszą być zaakceptowane przez 

System wynagrodzeń został stworzony poprzez pracowników i jest na bieżąco poddany ewaluacji

Stwarzamy możliwości i szanse uczestniczenia w szkoleniach pracownikom (2 dniowe szkolenie 1x w roku, cykliczne szkolenia rady pedagogicznej, fundusz na szkolenia zewnętrzne, zniżka 30% do 50% na szkolenia Leance) oraz rodzicom (cykliczne szkolenia dla rodziców w każdej placówce, bezpłatny udział w szkoleniu wprowadzenie do NVC, zniżka 30% na szkolenia Leance) 

Zapraszamy rodziców do wyrażania feedbacku na bieżąco oraz w ankietach ewaluacyjnych raz do roku

Zapraszamy rodziców do wpływu na program przedszkola poprzez uczestnictwo w procesie planowania pracy na kolejny rok szkolny (ankieta w czerwcu)

Chcemy być transparentni – mówić o swoich intencjach i na bieżąco przekazywać wszelkie istotne informacje

Opinie współpracowników o Drodze do turkusu

Tutaj opinia o Drodze do turkusu

Jan Kowalski

nauczyciel

Tutaj opinia o Drodze do turkusu

Jan Kowalski

nauczyciel

Tutaj opinia o Drodze do turkusu

Jan Kowalski

nauczyciel

Dowiedz się więcej – rekomendowane lektury:

  • Blikle – Doktryna jakości
  • Kashtan, Miki – Niezwykle świadome życie,
  • Postanowienia, Reweaving our human fabric, blog The fearless heart
  • Laloux, Frederic – Pracować inaczej
  • Larsson, Liv – Human connection at work

Oddziały i gabinet

Przedszkole Gwarna

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów / os. Piaski
tel. 517 442 712
dyrektor.gwarna@przedszkole-krasnal.pl

Przedszkole Domagały

ul. Domagały 59
Bieżanów / os. Złocień
tel. 797 286 346
dyrektor.domagaly@przedszkole-krasnal.pl

Żłobek, przedszkole
Wilga Park

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj / os. Podwawelskie
tel. 570 875 123
dyrektor.kobierzynska@przedszkole-krasnal.pl

Gabinet psychologiczny

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj / os. Podwawelskie
tel. ??? ??? ???

Biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
ksiegowosc@przedszkole-krasnal.pl

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
marta.kulaga@przedszkole-krasnal.pl

 

Kontakt

4 + 14 =

Tagi