Muzyka, plastyka i taniec

w Krasnalu

Choreoterapia

Człowieku, naucz się tańczyć, bo aniołowie w niebie nie będą wiedzieli, co z tobą zrobić.

– św. Augustyn

Program ruchowy choreoterapii składa się z tańców, ćwiczeń muzyczno-ruchowych, improwizacji oraz zabaw ruchowych. Każdy taniec wnosi inną wartość terapeutyczną do programu wynikającą z jego specyfiki. Oprócz zwykłego tańca na takich zajęciach wykonuje się różne ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Najczęściej stosowane są ćwiczenia rozluźniające, rytmiczne, oddechowe, korygujące postawę, rozciągające, umożliwiające różnicowanie dotyku, rozwijające koordynację ruchową i takie cechy motoryczne jak: zwinność, szybkość, siła i wytrzymałość. Ćwiczenia te są wykonywane pojedynczo, parami i z większą liczbą współćwiczących.

Improwizacje ruchowe są zazwyczaj dowolnym ilustrowaniem muzyki poprzez ruch, umożliwiają uwolnienie fantazji, kreowanie własnych pomysłów. Zabawy ruchowe stosuje się dla poprawy nastroju, ułatwienia komunikacji i łagodnego wprowadzania do trudniejszych zadań terapeutycznych. Są one okazją do spontanicznych zachowań, a także uczą współdziałania i przestrzegania zasad.

Niezwykle ważną rolę w choreoterapii odgrywa muzyka – jej trafny dobór przyczynia się do osiągania różnych celów terapeutycznych. Muzyka – to impuls emocjonalny i motoryczny. Pozwala tworzyć nastrój i atmosferę. Muzyka określa charakter, rytm i tempo ruchu. W choreoterapii stosuje się taniec naturalny, ekspresyjny, twórczy czyli ruch przy muzyce oparty na improwizacji uczestników. Wykorzystuje się również tańce w kręgu, tańce etniczne.

Celem choreoterapii jest zwiększenie świadomości ciała oraz stymulowanie fizycznej i psychicznej aktywności. Choreoterapia:

 1. wspiera rozwój osobisty,
 2. pomaga w rozładowaniu emocji (ich zrozumieniu),
 3. poprawia koordynację ruchów,
 4. kształci wyobraźnię i pamięć ruchową,
 5. poprawia komunikację i kontakty społeczne,
 6. wyrabia pewność siebie, akceptację siebie,
 7. rozwija zdolności twórcze.

Dla dziecka te zajęcia to m.in.:

 • zabawa, swoboda, spontaniczność,
 • spotkanie się z rówieśnikami i nauczycielem w zabawie,
 • doświadczanie rówieśników jako partnerów do poznawania siebie i otaczającego go świata,
 • możliwość swobodnego wyrażenia uczuć i komunikowania o nich,
 • otwarcie się na innych.

Balet

Zajęcia z baletu są organizowane fakultatywnie – dla chętnych. Są dodatkowo płatne. Odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne mają na celu pomóc dziecku w poznaniu samego siebie, swoich możliwości, własnej cielesności, duchowości i uczuciowości, nabycia umiejętności postrzegania siebie w odniesieniu do innych osób, czyli pełnienia określonych ról. Aby przybliżyć dziecku informacje o złożoności świata, zawiłych strukturach społecznych, powiązaniach człowieka z naturą, współzależności do niej i współodpowiedzialności za nią – wykorzystana została zabawa.

Zabawa jest metodą najprostszą i najbliższą dziecku. Wprowadza dziecko w świat teatru, ma na celu przyczynienie się do rozwoju fizycznego i uświadomienia dziecku własnych możliwości fizycznych oraz budowy ciała. Sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu. Ułatwia przystosowanie do życia społecznego, relacji międzyludzkich, a także eliminowanie egocentryzmu. Rozwija uczuciowość, wspomaga dojrzewanie i afirmację samego siebie (kształtowanie wrażliwości własnej i innych).

Zabawy to proste doświadczenia, wprawki: gry i ćwiczenia:

 • zabawy rozwijające zmysły – wyostrzają i doskonalą umiejętności postrzegania zmysłowego
 • zabawy sprzyjające koncentracji – uczą skupienia, refleksu, wzajemnego zaufania
 • zabawy rozwijające wyobraźnię – uruchamiają twórcze myślenie
 • zabawy ruchowe – rozwijają sprawność fizyczną, ośmielają dzieci, integrują
 • zespół, uczą reguł współżycia i współdziałania w grupie
 • zabawy pantomimiczne – rozwijają plastykę ciała, uczą mowy ciała, przedstawiania rożnych stanów emocjonalnych
 • zabawy słowne i ze słowem – doskonalą kompetencje językowe dzieci, uczą swobody w wyrażaniu swoich myśli i opinii.

Ćwiczenia i gry przygotowane są odpowiednio do wieku i doświadczenia dziecka (następuje stopniowanie trudności ćwiczeń).

Oddziały

Przedszkole

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów/os. Piaski

Przedszkole

ul. Domagały 59
Bieżanów/os. Złocień

Żłobek

ul. Klonowica 33
Wola Duchacka

Żłobek, przedszkole, coworking

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj/os. Podwawelskie

Główne biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
biuro.krasnal@gmail.com

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
krasnal.marta@gmail.com

Szybki kontakt


Przepisz kod z obrazka captcha (zabezpieczenie antyspamowe)

Tagi

niepubliczne • przedszkole • żłobek • opieka • dzieci • Kraków • co-working rodzicielski • 7/24 • Podgórze • Kurdwanów • Złocień • Ruczaj • Piaski • Podwawelskie • Bieżanów • Wola Duchacka • NVC • wychowanie przedszkolne