Dzieci

o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Integrację można zdefiniować jako proces identyfikacji, zrozumienia i przełamywania barier. To pojęcie wykracza poza edukację i dotyczy wszystkich doświadczeń dziecka. Oznacza to również, że dziecko nie powinno być jedyną osobą przystosowującą się do środowiska, środowisko również przystosowuje się do specyficznych potrzeb dziecka (np. pod względem sposobu komunikowania się, elastyczności w zakresie sposobu nauczania, dopasowania aktywności i dostosowania środowiska fizycznego do potrzeb i możliwości dziecka, a także pod względem czasu ekspozycji dziecka na tak różnorodną i znaczną ilość bodźców, interakcji, jaką dostarcza grupa przedszkolna).

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia procesu integracji tych dzieci w czasie pobytu w grupie oraz do jednoczesnego wspierania ich rozwoju dzięki prowadzeniu zajęć indywidualnych w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, zajęć pedagogicznych, psychologicznych i Treningu Umiejętności Społecznych. Procesy te przebiegają równolegle i uzupełniają się.

Zajęcia indywidualne bazują na realnych doświadczeniach w grupie i dostarczają dzieciom wzorców aktywności społecznej. Jest to dla nich również czas na pomoc w zrozumieniu sytuacji, które obserwują i w których uczestniczą. Natomiast w czasie pobytu w grupie powstaje możliwość praktycznego doświadczenia i testowania nauczonych wzorców.

Z naszej perspektywy jest to korzystne dla obu stron integracji – dzieci pomagają sobie nawzajem, służą wsparciem, uczą się otwartości, doświadczają różnorodności postaw, zachowań, interakcji społecznych .

Zakładamy, że sama możliwość przebywania w grupie różnych dzieci, o zróżnicowanym poziomie rozwoju jest dla nich wartością i jest również wartością dla grupy jako całości. Jednocześnie do pełnego skorzystania z pobytu w grupie integracyjnej potrzebne są pewne umiejętności. Bardzo ważne jest jednocześnie bezpośrednie uczenie dziecka komunikacji, mowy, umiejętności społecznych w ramach intensywnych i “skrojonych na miarę” oddziaływań indywidualnych (nie można zakładać tylko uczenia się przez dziecko od rówieśników z grupy) oraz stworzenie dziecku możliwości inicjowania i utrzymywania kontaktu w dwójkach i małych grupach, w których terapeuta ma możliwość wspierania i wzmacniania wzajemnych relacji dzieci.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wiemy, że w procesie integracji równie istotne, co praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest praca z całą grupą. W związku z tym w porozumieniu z psychologiem przedszkolnym oraz superwizorem prowadzone są działania ukierunkowane na grupę, w której przebywa dziecko (w ramach codziennej pracy , zajęć psychoedukacyjnych, realizacji programu wychowawczego przedszkola modelowanie reakcji i zachowań).

Umożliwiamy organizację i wspomagamy terapię dzieci przede wszystkim z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oddziaływania te przebiegają dwutorowo – dotyczą zarówno dzieci, jak i rodziców. Przedszkole jest ważnym etapem w rozwoju każdego dziecka. Wszechstronne wspieranie rozwoju oraz integracja społeczna odgrywają istotną rolę, dlatego też w przedszkolu funkcjonują grupy ogólnodostępne, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej z tych grup pracuje przynajmniej jeden nauczyciel – oligofrenopedagog bądź psycholog, odpowiedzialny za przebieg procesu kształcenia, wychowania dzieci powierzonych jego opiece.

W przedszkolu funkcjonują 4 grupy o różnej liczebności uwarunkowanej wielkością sal oraz ilością zapisanych do przedszkola dzieci w określonym wieku. W zależności od poziomu funkcjonowania dzieci  oraz liczebności grupy może do niej uczęszczać dwoje lub troje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia prowadzone są przez dwie osoby: pedagoga przedszkolnego oraz specjalnego bądź psychologa. W grupach 18 – osobowych może dodatkowo pracować pomoc nauczyciela.

Obszary pracy terapeutycznej w przedszkolu:

 • umiejętności społeczne – trening uczestnictwa w różnych sytuacjach społecznych

 • umiejętności komunikowania się

 • rozwój emocjonalny

 • rozwój poznawczy/Teoria Umysłu

 • samoocena

 • rozwój fizyczny i motoryczny, samodzielność, samoobsługa

Co może wesprzeć dziecko we włączeniu się w grupę przedszkolną:

 • poprzedzający przejście dziecka do integracji okres terapii indywidualnej, oddziaływań terapeutycznych w małych, wyspecjalizowanych grupach – intensywny czas oddziaływań o wysokiej skuteczności (praca nad tym, aby dziecko przejawiało odpowiednią dojrzałość i gotowość do pełnego skorzystania z integracji)

 • dziecko znajduje się terapii zgodnej z zaleceniami orzeczenia lub/i opinii WWR;

 • dziecko uczęszcza do przedszkola terapeutycznego lub innej placówki prowadzącej oddziaływania terapeutyczne;

 • ok. 5 – miesięczne przygotowanie dziecka do wejścia w grupę przedszkolną (pobyt w grupie z nauczycielem wspomagającym z placówki, pod której opieką jest dziecko, popołudniowe zajęcia adaptacyjne, letnie, popołudniowe wizyty na placu zabaw, udział w Klubie Malucha itp.);

 • praca nad tym, aby dziecko w grupie miało wystarczające kompetencje społeczne i językowe, które pozwolą mu odnaleźć się w codziennych interakcjach z rówieśnikami i nauczycielami;

 • umiejętność współpracy z innymi oraz regulacji emocji (samodzielne i często spontaniczne inicjowanie kontaktów z rówieśnikami, nawiązywanie kontaktu wzrokowego z dziećmi i osobami dorosłymi, dzielenie się zabawkami i materiałami podczas zabaw i nauki, słuchanie i wykonywanie poleceń – wydanych do grupy, a także indywidualnie; dziecko reguluje emocje, gdy potrafi zachować spokój w sytuacjach, które mogą je zdenerwować – np. podczas zamieszania, w chwili hałasu, gdy dzieje się coś niezaplanowanego i nieprzewidywalnego, a także w razie konfliktu z innym dzieckiem; o tym, że dziecko reguluje emocje mówimy również, gdy potrafi w krótkim czasie i samodzielnie wyciszyć się i uspokoić, jeśli się zdenerwuje);

 • umiejętność wspólnej zabawy (mowa tu o wspólnej, naprzemiennej zabawie przebiegającej bez nasilonych konfliktów; dziecko używa przedmiotów i zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem, a sama zabawa jest rozwojowo przybliżona do wieku dziecka, elastyczna, bez silnych schematów, dziecko godzi się na wprowadzenie zmian zarówno przez inne dzieci, jak nauczycieli i terapeutów; dziecko potrafi zakończyć zabawę, posprzątać po sobie na polecenie i bez niego, a następnie rozpocząć nową aktywność);

 • umiejętności społeczne i komunikacyjne, takie jak: czekanie na swoją kolej, proszenie o pomoc, wykonywanie poleceń, dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, zabawa swobodna z rówieśnikami, umiejętność zakończenia zabawy swobodnej, uczestniczenie w zabawach grupowych, samodzielność w toalecie, podczas ubierania się, dbanie o swoją własność;

 • umiejętności rozwojowe z zakresu motoryki małej i dużej oraz rozwoju poznawczego;

 • ograniczenie lub brak zachowań trudnych (agresja, autoagresja, napady złości, niszczenie przedmiotów, nasilone schematyczne i sztywne zachowania np. przeliczanie butów przed wyjściem, naleganie na podróżowanie zawsze tą samą drogą, czy zabawa zawsze na jeden sposób).

Dziecko powinno być w tym środowisku, gdzie dynamika jego rozwoju (postępy) w danym roku przedszkolnym będą największe.

Gotowe do integracji dziecko bardziej skorzysta i szybciej będzie się uczyło w grupie integracyjnej, zaś błędne zaplanowanie tego procesu może zaburzyć funkcjonowanie dziecka.

Oddziały

Przedszkole

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów/os. Piaski

Przedszkole

ul. Domagały 59
Bieżanów/os. Złocień

Żłobek

ul. Klonowica 33
Wola Duchacka

Żłobek, przedszkole, coworking

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj/os. Podwawelskie

Główne biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
biuro.krasnal@gmail.com

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
krasnal.marta@gmail.com

Szybki kontakt


Przepisz kod z obrazka captcha (zabezpieczenie antyspamowe)

Tagi

niepubliczne • przedszkole • żłobek • opieka • dzieci • Kraków • co-working rodzicielski • 7/24 • Podgórze • Kurdwanów • Złocień • Ruczaj • Piaski • Podwawelskie • Bieżanów • Wola Duchacka • NVC • wychowanie przedszkolne