Original Play

Zabawa poprzez serce

Original Play

Kiedy: 26 i 27  lutego 2016 r.

Można wziąć udział w jednej lub obu częściach

Szkolenie dorosłych bez udziału dzieci sobota, 27 lutego  w godzinach 9-17, koszt 250 zł

Szkolenie praktyczne z dziećmi piątek, 26 lutego w godz 9.30-14.30  (wliczone przerwy i czas obiadu dzieci) i potrwa 4 godziny. Koszt szkolenia to 180 zł. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość obserwowania zabaw/pracy Joli z dziećmi, wzięcia w nich udziału oraz omówienia przebiegu z prowadzącą.

Gdzie: Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, ul. Gwarna 2a, Kraków.

Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w imieniu pani Jolanty Graczykowskiej oraz swoim ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w programie Original Play® autorstwa dr O. Freda Donaldsona.

Warsztat ma na celu zaprezentowanie idei oraz praktyki Original Play®. Składa się zarówno z teorii jak i praktycznych ćwiczeń eksperymentalnych.

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę o tym, jak poprzez zabawę zapobiegać agresji, konfliktom dziecięcym, zdobywają podstawowe umiejętności bezpiecznego reagowania na agresję i radzenia sobie z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, zdobywają podstawowe umiejętności organizowania zajęć Original Play® dla dzieci.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

 • zapobieganie agresji, konfliktom i zjawisku wykluczenia wśród dzieci;
 • doskonalenie umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania problemów agresji, przemocy i innych negatywnych zachowań u dzieci;
 • redukcja agresji, przemocy i zjawiska wykluczenia w dziecięcych relacjach;
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa;
 • obniżenie poziomu stresu;
 • redukcja lęków, uczucia bezradności w trudnych sytuacjach;
 • wzrost empatii, współczucia;
 • wzrost tolerancji i akceptacji różnic;
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi i integrowania się z grupą;
 • zwiększenie możliwości adaptacyjnych do nowych sytuacji i warunków -umiejętność współdziałania w grupie;
 • integracja procesów poznawczych, sensomotorycznych i emocjonalnych.

Krótki opis programu

Program Original Play® oparty jest na ponad 30-letnich badaniach twórcy programu dr Donaldsona nad zastosowaniem „ pierwotnej zabawy” w radzeniu sobie z agresją, przemocą, konfliktami wśród dzieci i dorosłych na całym świecie.
Original Play jest programem profilaktycznym i interwencyjnym, realizowanym w wielu placówkach edukacyjnych, na różnych poziomach edukacji i o różnej specjalności (przedszkola, szkoły, placówki integracyjne, szkoły specjalne, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne).
W Polsce i wielu innych krajach na świecie prowadzone są szkolenia w programie Original Play dla wszystkich osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju i procesu uczenia się dzieci, między innymi dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, pracowników placówek opiekuńczo-­wychowawczych, interwencyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Program otrzymał wiele rekomendacji, w tym rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i honorowy patronat Polskiego Komitetu ds.UNESCO.
Opisany został w publikacjach naukowych Akademii Jana Długosza w Częstochowie i Wyd.Impuls.
W maju 2014 program Original Play został zaprezentowany przez J.
Graczykowską w Polskim Przedstawicielstwie przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie w ramach seminarium: „ Towards Inclusive Education-­- Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Children”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 697982854
Centrum Promocji ORIGINAL PLAY ul.
Rumiankowa 1, 05-­- 084 Grądy; Regon: 015663460, NIP: 522-­-129-­-20-­-38 tel.+ 48 602-­- 318-­- 464
www.originalplay.eu jola@originalplay.pl
Szkolenie w programie Original Play® autorstwa dr O.Freda Donaldsona Kurs podstawowy
Termin: 26 lutego 2016
Czas trwania warsztatu: 9.00 – 17.00 (w tym 1 godzinna przerwa obiadowa) Koszt: 250 zł/osoba. sobota, 180 piątek
Zgłoszenia  potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł do 3 dni po zgłoszeniu
Rachunek bankowy nr: 02 1050 1445 1000 0091 4893 7189 Jako tytuł wpłaty prosimy o wpisanie: warsztat Original Play Miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, ul.Gwarna 2a

Prowadząca: mgr Jolanta Graczykowska, przedstawiciel programu Original Play w Europie.

mgr Jolanta Graczykowska -­- oficjalny przedstawiciel i koordynator Original Play w Europie, nauczyciel, terapeuta.
Autorka publikacji naukowych w temacie Original Play.
Współpracuje ze szkołami wyższymi.
Prowadzi warsztaty oraz szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu programu Original Play wśród dziećmi, z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i rozwojowymi: agresją, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), autyzmem, problemami rozwoju psychoruchowego, dysleksja, opóźnieniem rozwoju intelektualnego.
Uczestnikami jej zabaw są dzieci i dorośli w różnych częściach świata, niezależnie od ich wieku, poziomu rozwoju psychofizycznego, uwarunkowań kulturowych i językowych, statusu społecznego.
Bawi się również z dziećmi specjalnej troski, z dziećmi ulic, ofiarami przemocy.

Oddziały

Przedszkole

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów/os. Piaski

Przedszkole

ul. Domagały 59
Bieżanów/os. Złocień

Żłobek

ul. Klonowica 33
Wola Duchacka

Żłobek, przedszkole, coworking

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj/os. Podwawelskie

Główne biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
biuro.krasnal@gmail.com

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
krasnal.marta@gmail.com

Szybki kontakt


Przepisz kod z obrazka captcha (zabezpieczenie antyspamowe)

Tagi

niepubliczne • przedszkole • żłobek • opieka • dzieci • Kraków • co-working rodzicielski • 7/24 • Podgórze • Kurdwanów • Złocień • Ruczaj • Piaski • Podwawelskie • Bieżanów • Wola Duchacka • NVC • wychowanie przedszkolne