Ważne informacje

przy zapisywaniu dziecka

Przygotuj mnie na zmiany

Czasami my, dorośli, robimy wiele zamieszania wokół zmiany w życiu dziecka. Na każdym kroku dodajemy >>ochy<< i >>achy<<, opowiadamy wszystkim wokół o tym, że nasz syn, nasza córeczka idzie do żłobka, przedszkola, szkoły, że wchodzi w nowy etap życia. Równocześnie popełniamy duży błąd, zapewniając nasze dziecko, że tam NA PEWNO będzie świetnie. Że pozna wielu „fajnych” kolegów. Że panie będą zawsze miłe i życzliwe. Że nasz mały człowiek na pewno będzie zachwycony… Może bardziej niż nasze dziecko, to my sami potrzebujemy tych słów – by stłumić w nas lęk o to, czy sobie poradzi…
Jest wielka różnica pomiędzy mądrym wspieraniem a nieprawdziwą reklamą…

„Nie przydeptuj małych skrzydeł” Katarzyna Wnęk-Joniec

Zapraszamy Państwa do dokładnego poznania naszego przedszkola – to ułatwi Państwu wspieranie dziecka w procesie adaptacji.

Aby zapisać dziecko do przedszkola lub żłobka należy:

– uzupełnić formularz zapisu (liczy się kolejność zgłoszeń)

– czekać na informację o przyjęciu dziecka – na początku marca 2018 informujemy o liście zapisanych dzieci i podpisujemy umowy na rok 2018/19

– w ciągu 7 dni od informacji o przyjęciu dziecka należy wpłacić wpisowe na dany rok w wysokości 700 zł (wpisowe jest bezzwrotne nawet w przypadku rezygnacji) i podpisać umowę  wzór-umowy.pdf (585 pobrań) . Niedopełnienie formalności rozumiemy jako rezygnację z zapisu.

– zadeklarować udział w zajęciach adaptacyjnych w Klubie Malucha lub umówić się co do innego sposobu adaptacji

– wziąć udział wraz z dzieckiem w zajęciach adaptacyjnych w ostatnim tygodniu sierpnia

– w dniu w którym dziecko zaczyna chodzić do przedszkola dostarczyć wychowawcy Kwestionariusz   Kwestionariusz-osobowy.pdf (396 pobrań) oraz potrzebne wyposażenie  Wyprawka1015.pdf (525 pobrań)

…. a potem aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola 🙂

W przypadku pytań, wątpliwości i niejasności prosimy o kontakt krasnal.marta@gmail.com

Zgłoś dziecko

Rodzicu – Jeżeli ważne dla Ciebie jest wychowanie w duchu NVC i chciałbyś /chciałabyś, aby dziecko chodziło do naszego przedszkola, a barierą dla Ciebie jest wysokość czesnego – skontaktuj się ze mną – Marta Kułaga krasnal.marta@gmail.com

§ 13 Statutu Niepublicznego Przedszkola Krasnal
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
1. Przedszkole jest placówką niepubliczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę kolejności zgłoszeń. Zapisy do przedszkola mają formę elektronicznej rekrutacji. Zgłoszenia przyjmuje osoba prowadząca przedszkole.
2. Zapisy przyjmuje się do dnia 28 lutego każdego roku szkolnego, na podstawie formularza zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej przedszkola. Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy pomiędzy Rodzicami a Właścicielką w ciągu 7 dni od daty wpisania na listę przyjętych. Niedopełnienie tej procedury skutkuje skreśleniem z listy przyjętych. Opłata wpisowa jest bezzwrotna, nawet w przypadku rezygnacji.
3. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.
4. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego.
5. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości miejsc, jakimi dysponuje placówka, mogą one zostać wpisane na listę rezerwową i być przyjęte do przedszkola w miarę zwalniających się miejsc.
6. Decyzję o przyjęciu dziecka z niepełnosprawnością podejmuje dyrektor po wnikliwym zbadaniu sprawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.
7. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością zobowiązani są dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opinię lekarza.

Oddziały

Przedszkole

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów/os. Piaski

Przedszkole

ul. Domagały 59
Bieżanów/os. Złocień

Żłobek

ul. Klonowica 33
Wola Duchacka

Żłobek, przedszkole, coworking

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj/os. Podwawelskie

Główne biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
biuro.krasnal@gmail.com

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
krasnal.marta@gmail.com

Szybki kontakt


Przepisz kod z obrazka captcha (zabezpieczenie antyspamowe)

Tagi

niepubliczne • przedszkole • żłobek • opieka • dzieci • Kraków • co-working rodzicielski • 7/24 • Podgórze • Kurdwanów • Złocień • Ruczaj • Piaski • Podwawelskie • Bieżanów • Wola Duchacka • NVC • wychowanie przedszkolne